O projekcie

Projekt Szkoła na widelcu realizowany w Szkole Podstawowej nr. 81 w Łodzi podobnie jak w przedszkolu i w liceum powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę edukacji w zakresie żywności i żywienia. Prezentowany poniżej materiał został stworzony dzięki współpracy z Jagodą Dąbrowską.

Adresatami naszych działań w szkole podstawowej są dzieci, rodzice, nauczyciele, administracja i osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci. Realizowane cele również są podobne ponieważ jedyną zmienną jest wiek dzieci które biorą udział w zajęciach.

Chcielibyśmy nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne, ale także:

 • doświadczania świata poprzez wszystkie zmysły, na rożne sposoby;
 • przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;
 • kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • zainteresowania najbliższym i dalszym otoczeniem przyrodniczym i społecznym (botanika, geografia, zoologia, matematyka, etnografia, historia, sztuka, przekształcanie, przetwarzanie produktu, upływ czasu, inne);
 • samoobsługi, szeroko rozumianej sprawności manualnej
 • szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych;
 • zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania, ale także produktów do degustacji w najlepszym gatunku;
 • dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy – w dostępnym dla dzieci wymiarze;
 • przyzwyczajania do przestrzegania zasad higieny, ale także kultury spożywania posiłków, zachowania przy stole, szacunku dla jedzenia;
 • radości uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości.

do celów dla pozostałych grup docelowych  odsyłamy do zakładki przedszkole.

Ewa Czaplińska

Zasady przeprowadzenia warsztatu Szkoła na Widelcu dla szkół, przedszkoli i edukatorów.

 • Wyznacz koordynatora projektu
 • Znajdź szkołę i nauczyciela który będzie z Tobą prowadził projekt
 • Wypełnij formularz i deklarację znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.szkolanawidelcu.pl
 • Znajdź źródło finansowania- np. urzędy gminy, urzędy miasta, urząd marszałkowski, budżet szkolny, prywatni sponsorzy, rodzice.

 • Przeprowadzając warsztat w szkole przygotuj merytorycznie (tematyka) i praktycznie (harmonogram+ skompletuj niezbędny sprzęt) planowane zajęcia według wskazówek dotyczących planowania i organizacji które umieściliśmy na stronie:
 • Skorzystaj z naszych scenariuszy lub stwórz swój scenariusz zajęć:
 • Przeprowadź warsztaty z dziećmi, a jeżeli nie masz prowadzącego warsztat i chciałabyś skorzystać z naszej osoby prowadzącej to proszę o umieszczenie tej informacji w formularzu
 • Opisz nam swoje warsztaty, jeśli stworzysz warsztaty według swojego pomysłu opisz je i wraz ze zdjęciami wyślij na nasz adres mailowy: info@szkolanawidelcu.pl
 • Jeśli przeprowadzisz warsztaty według naszych scenariuszy zrób zdjęcia i wrzuć je na profil Szkoły na Widelcu na Facebooku wraz z krótkim opisem.

Zasady przystąpienia do projektu

Szkoła, przedszkole lub osoba wyrażająca chęć przeprowadzenia warsztatów (edukator) może zyskać nasze wsparcie oraz możliwość wykorzystywania logotypu Szkoły na Widelcu gdy:

 • Zrealizuje dwa warsztaty oraz prześle nam szczegółowy opis/relację z tych warsztatów wraz z załączonymi zdjęciami na nasz adres mailowy: info@szkolanawidelcu.plOpis warsztatu powinien zawierać datę warsztatu, temat warsztatu, miejsce prowadzenia warsztatu, który to warsztat z kolei, liczbę uczestników, wiek uczestników, nazwisko prowadzącego warsztaty, zrealizowane cele, opis przeprowadzonego warsztatu wraz z przepisami, uwagami i spostrzeżeniami.
 • Prześle nam plan kolejnych trzech zajęć wraz z harmonogramem, może być w formie konspektu na powyższy adres szkoły.
 • Logotyp Szkoły na Widelcu będzie wykorzystywany tylko w zakresie:
  • promocji Szkoły na Widelcu
  • podczas warsztatów Szkoły na widelcu przeprowadzonych zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie

Koszt przeprowadzenia warsztatu:

 • zgromadzenie niezbędnego sprzętu – O metodzie
 • surowce od 0 do 300 zł , koszty mogą zmaleć lub wynosić zero złotych gdy produkty spożywcze dostarczone są przez stołówkę szkolną, lub pozyskamy sponsora np. rolnik, sklep
 • ewentualny koszt prowadzącego jeśli nie mają Państwo takiej osoby to koszt minimum 100 zł netto
 • sugerowana cena w celu pokrycia kosztów to 30 zł/dziecko

Nie mamy jeszcze partnerów/osób prowadzących warsztaty z dziećmi w całej Polsce dlatego też zastrzegamy sobie prawo odmówienia przeprowadzenia warsztatu jeśli nie będziemy mogli go zorganizować w danym miejscu lub czasie.

Dzięki wsparciu naszych partnerów merytorycznych proponujemy Państwu konsultacje jadłospisów w szkołach i przedszkolach. Opłata za konsultacje jest ustalana przez partnera Zdrowy Przedszkolak

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania, wypełnienia i wysłania do nas. Jesteśmy ekologiczni dlatego bardzo prosimy przesyłam wypełnione dokumenty; deklaracje i kwestionariusz osobowy mailowo na adres Szkoły na Widelcu: info@szkolanawidelcu.pl

Do pobrania